Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY V KOSTCE

Tyto zkrácené Obchodní podmínky představují základní výtah ze Všeobecných Obchodních podmínek, které naleznete zde.

 

OBJEDNÁVKA

Odesláním objednávky spotřebitel vyslovuje souhlas se Všeobecnými Obchodními podmínkami a jejich součástmi a potvrzuje, že se se zněním uvedených dokumentů a s cenami zboží dostatečně seznámil a rozumí jim.

 

CENY

Pro objednávky s hodnotou nad 2000 Kč může prodávající požadovat úhradu zálohy předem, obvyklá výše zálohy je 50 % hodnoty objednávky.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

K ceně objednávky bude připočteno poštovné.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platbu označit uvedením variabilního symbolu platby (který je uveden v objednávce) a uhradit kupní cenu do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky. Objednávka je evidována jako zaplacená okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Od kupní smlouvy nelze odstoupit, jde-li o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (produkty s vlastním potiskem).

Nejedná-li se o výše uvedený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář. Vyplněný formulář může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail dukopraha@seznam.cz. Je-li zboží vráceno v původním stavu, zavazuje se prodávající převzít zboží a vrátit kupní cenu.

V případě zboží upraveného dle přání zákazníka může kupující odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu – resp. zrušit ji, pouze v případě, že zboží ještě není vyrobeno. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 723 284 386 nebo e-mailem na adrese dukopraha@seznam.cz.

 

DODÁNÍ

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 6 až 9 dnů od objednání. Doba dodání konkrétního produktu je zobrazena při vytváření objednávky.

Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli, kupující může aktuální stav své objednávky sledovat ve svém uživatelském účtu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodávajícím), může prodávající požadovat po kupujícím vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, apod.).

 

REKLAMACE

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

V případě špatně zvolené velikosti zboží má zákazník právo na výměnu zboží za jinou velikost (ve stejné barvě a se stejným motivem). Tato možnost se nevztahuje na zboží upravené na přání zákazníka (produkt s vlastním potiskem).

Zákazník může uplatnit reklamaci Online formulářem.

Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.